วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

video clip เบื้องหลังคู่กรรม2007