วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เพลง เสียงดนตรี


เพลงเสียงดนตรีภาคภาษาไทย ขับร้องโดย ธานี พูนสุวรรณ
คลิ๊กเลย http://www.uploadtoday.com/download/?66b18d6666f5e36f7ab1282200468877
เพลงสัญญาใต้ต้นลำพู (บันทึกเสียงสำหรับประชาสัมพันธ์)http://www.uploadtoday.com/download/?55d0f26ecdde5f220dd7432f3b10fd1b
เพลงนี่หรือความรัก (บันทึกสำหรับประชาสัมพันธ์)http://www.uploadtoday.com/download/?30ccbdaaf4e32b90c40f1ce3f736049c