วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ทีมงานเข้าติดตั้งอุปกรณ์ นักแสดงเข้าซ้อมบนเวที ซ้อมวงดนตรี