วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้
http://www.thaiticketmaster.com/events/kukham2007.php