วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปรับโรงละครกรุงเทพเมโทรโพลิสรองรับ คู่กรรม


ทีมงานคู่กรรมตัดสินใจปรับโรงละครกรุงเทพเมโทรโพลิส เพื่อรองรับโปรดักชั่นละครเพลง คู่กรรมเนื่องจากทางโรงละครอักษรา แกรนด์ เธียร์เตอร์แจ้งกลับมาว่าไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ทัน ทางทีมงานจึงตัดสินใจนำคู่กรรม มาแสดงที่โรงละครกรุงเทพเมโทรโพลิส โดยในการแสดงในครั้งนี้ ทีมงานได้ลงทุนสร้างพื้นที่เวที เพิ่มเติมออกมา ทำให้สามารถรองรับการเก็บฉากและการเปลี่ยนฉากได้มากขึ้น และได้มีการเพิ่มระบบรอกเพื่อความสมบูรณ์ในการแสดง ทั้งนี้ได้นำระบบแสง เสียง เข้าไปติดตั้งเพื่อโปรดักชั่นนี้โดยเฉพาะ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ทำให้ จำนวนที่นั่งของผู้ชมลดลงไปด้วย เหลือเพียง 526 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น ซึ่งโรงละครขนาดนี้จะทำให้ทุกที่นั่งสามารถเห็นการแสดงได้อย่างชัดเจน และคิดว่าความประทับใจของละครเพลงเรื่องนี้จะไม่ลดน้อยลงอย่างแน่นอน